Ambalaj dahil olduğu sektörler ve ilgilendirdiği branşlar sebebiyle geniş bir alana yayılmış titizlikle çalışılması gereken bir malzemedir. Tüketiciyi, ürününü ambalajlayan üreticiyi, pazarlamacıları, marka uzmanlarını, tasarımcıları, ambalaj üreticilerini ve hammadde tedarikçilerini doğrudan ilgilendiren bir üründür. Ancak yakın bir geleceğe kadar hayatımızdaki önemi yeterince anlaşılamamıştır.

Ambalaj sadece ürünü çevreleyen ve onu dış etmenlerden koruyan bir malzeme değildir. Aynı zaman da müşteriyi ürünü almaya ikna etmekte önemli bir silahtır. Özellikle ürünü daha önce kullanmamış ise, alıcıyı ilk olarak ürünün içine koyulduğu ambalajın fiziksel kalitesi ve estetiği etkiler. Ambalajı sayesinde estetik bir görüntüye sahip bir ürün alıcıda mutlak bir ön yargı yaratır. Kullanım yerine göre parlak, saydam ve doğru renklerle muntazam baskılı bir ambalaj, ürüne güven duyulması yolunda ilk ve önemli bir adımdır. Alışveriş yapan bir kişinin reyonlar arasında dolaşırken verdiği kararlar ambalajın önemini pekiştirici bir örnek olacaktır. Birbirine yakın ürünleri yeterince inceleme fırsatı ve zamanı olmayan tüketici tipik bir davranış sergiler. Ambalajın fiziksel ve görsel yapısı, üzerinde yer alan bilgiler 2-3 saniye içinde incelenir ve 3-10 saniye içinde ürün için satın alma kararı verilir. 

Firmaların büyük özverilerle yaptıkları çalışmaların ortak amacının en kısa yoldan hedef kitlelerine ulaşmak ve satışlarını istenilen düzeye çıkarmak olduğu düşünülürse, maliyetlerini birazcık daha kısmak uğruna ambalajlarından ödün vermeleri onları daha büyük zarara uğratacaktır. Bunun bilincine varıldığı andan itibaren, açıklıkla iddia edilebilir ki; “başarılı çalışılmış kaliteli bir ambalaj, kullanıcı firmanın başarısını doğrudan etkiler”. Sonuç olarak, tüm bunları göz önünde bulundurarak düşünüldüğümüzde sanırım ortak bir kanıya varabiliriz; evet, ambalaj önemlidir.