Kemahlıoğlu plastik en değerli varlığının çalışanları olduğuna inanmaktadır. Kurulduğu yıldan itibaren  bünyesindeki iş arkadaşlarına, fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalarak  kendilerini geliştirmeleri ve hedeflerini belirlemeleri için eğitim ve destek verilmektedir. İnsan kaynakları sürecinde başarıya ulaşmamızı sağlayan politikamız; “İş arkadaşlarının gelişiminin, firmanın ve toplumun gelişimi olduğuna samimiyetle inanmak ve çalışanlara yatırım yapmaktan hiçbir zaman çekinmemek”’tir.