BIOBOZUNAN ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER

Ambalaj atıklarının gerektiği gibi toplanıp ekonomimize geri kazandırılması hem kısıtlı kaynakların verimli kullanılması hem de enerji tasarrufu sağlaması açısından öncelikli tercihimiz olsa da, bu uygulamanın verimli yapılamadığı durumlarda doğayı kirletmemek için çözümler üretmeyi son derece önemsiyoruz. Yaşamamız ve üretmemiz için tüm kaynaklarını bize cömertçe sunan doğamızı korumak için geliştirdiğimiz projelerden biri de plastiklerin doğada 12-24 ay arası mikroorganizmalar tarafından %100 tüketilmesini sağlayan katlı maddeli biobozunur ambalajlardır. Uzun araştırmalarımız sonucu çözüm ortağımız olarak EcoPure markasını seçtik. Tüm ürünlerimizde kullanabildiğimiz EcoPure, ambalajlar doğaya karışana kadar sınırsız raf ömrü imkanı sağladığı gibi, gerekli şekilde toplanabildiği takdirde geri dönüşüme olarak veriyor ve tekrar hammadde olarak kullanılabilme avantajını sunuyor.

Nedir?

EcoPure, proses esnasında polimer granüllerinin içine ağırlıkça %0.5 - %2.0 oranları arasında karıştırmak suretiyle kullanabilen yüksek teknoloji bir bio-bozunurluk katkı maddesidir. EcoPure içeren plastik ürünler,kullanım ömrü sonunda mikroorganizmaların etkisi ile anaerobik ve/veya aerobik ortam şartlarında %100 Bio-bozunur karakterdedirler.(ASTM D5511 & ASTM D5210 )

Biobozunma ( Biodegradasyon ) Nedir ?

Doğal ortam şartlarında (oksijenli veya oksijensiz) mikroorganizmaların, bir çeşit asit salgılayarak biyolojik olarak ayrışabilecek maddelerin moküler yapısını yıkıma uğratması sonucu bu maddeleri metabolize etmesi (besin maddesi gibi tüketmesi ) işlemidir.

Bu reaksiyon sırasında açığa çıkanlar;

 

ASTM D5511 (ISO DIS 15985) Standartı Nedir ?

Plastik ürünlerin yüksek katı madde içerikli anaerobik (oksijensiz) organik geri dönüşüm prosesinde, biyolojik olarak bozunurluğunun belirlenmesine ilişkin standart test metodudur. Katı Atık Düzenli Depolama (landfill) tesislerindeki organik geri dönüşüm şartlarını simüle eden standart test metodudur.

  • Belirli bir süre içinde kompost içinde bekletilen plastik maddenin mikroorganizmalar tarafından biodegradasyonu  sonucu oluşan CO2(g) ve CH4(g) (biogaz) miktarı ölçülür.
  • { Karbon(katı)       Karbon(gaz) } dönüşümü ve süreç sonunda plastik maddede oluşan kütle kaybı (gram)  hesaplanır.

SONUÇ:
( Ör:  30 günde % 9.20 Bio-bozunma )

Katı Atık Düzenli Depolama ile Organik Dönüşüm :

En yaygın kullanılan atık yönetim metodudur. Doğru dizayn edilmiş bir katı atık düzenli depolama organik geri dönüşüm tesisi, yatırım ve işletme maliyeti düşük ve hijyeniktir.